Sortiment

Mulčovacia netkaná textília UV stab.

Mulčovacia netkaná textília UV stab. Image
Typ šírka [m] dĺžka rolky [m]
čierna 100g/m2 1,6 100
čierna 50g/m2 1,06/1,6/3,2 50/100/150/200/250
čierna 40g/m2 1,6/3,2 50/100/150/200/250
hnedá 50g/m2 1,6 100
zelená 50g/m2 2,1/4,2 250

Mulčovacia netkaná textília UV stab.

Mulčovacia netkaná textília UV stab. Image
Typ šírka [m] dĺžka rolky [m]
čierna 100g/m2 1,6 100
čierna 50g/m2 1,06/1,6/3,2 50/100/150/200/250
čierna 40g/m2 1,6/3,2 50/100/150/200/250
hnedá 50g/m2 1,6 100
zelená 50g/m2 2,1/4,2 250